Contact

+316 - 51126217

Paarden Makelaar & Taxateur

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding inclusief lesmateriaal €975,- 

Startdatum

medio februari 2025.

Diploma

Na afronding van beide delen ontvangt u een diploma "Paardenmakelaar & Taxateur "

Aanmelden bij HSN

Na het volgen van deze opleiding kan er worden aangemeld bij de HSN.

De laatste jaren wordt de paardenhouderij steeds professioneler. Wereldwijd worden steeds meer paarden verkocht, paarden worden verzekerd, er worden leningen op afgesloten en er komen steeds meer scheidingszaken voor waarbij paarden de inzet zijn van de onderlinge strijd.  

Daardoor komt er steeds meer vraag naar onafhankelijke taxateurs die de huidige waarde van een paard bepalen. De belangrijkste doelgroepen voor de paarden makelaar & taxateur zijn dan ook financiële instellingen, (echtscheidings)advocaten, de belastingdienst, paardenhandelaren, rechtbanken, verzekeringsmaatschappijen, dierenartsen en aan- en verkopende partijen. 

De lessen worden gegeven door gerenommeerde professionals, zoals een dierenarts, jurylid, advocaat, bedrijfskundige en paardenmakelaar & taxateur.

De opleiding bestaat uit 2 delen.

Deel I:  “Paard” (theorie & praktijk 6 lessen à 2,5 uur)

De volgende opleidingsonderdelen komen aan bod: anatomie en fysiologie, gezondheidszorg, bewegings- en exterieurleer, tandenleer, beengebreken en kreupelheden, rugaandoeningen, identificatie en registratie, exterieur beoordelen paard (in het Engels).

Dit onderdeel wordt afgesloten met een theorie- en een praktijk-examen. Het onderdelen dienen uiteindelijk aan het eind van de opleiding, ieder afzonderlijk met een score van 60% of hoger te worden afgesloten. Indien u beide delen met goed gevolg afgesluit, krijgt u het deelcertificaat Paard.

NB. cijfers uit het eerste deel worden meegenomen naar het tweede deel. Indien men voor een vak een onvoldoende haalt dan kunt u de onvoldoende(s) alsnog wegwerken met het andere theorie onderdeel. U moet uiteindelijk wel gemiddeld 60% of hoger scoren. 

Deel II:  “Makelaar & Taxateur” (theorie 6 lessen à 2,5 uur)

De volgende opleidingsonderdelen komen aan bod: kennis van de hippische markt, kengetallen, opstellen en onderbouwen taxatierapport (tevens praktijk-examenopdracht), waarde bepalen van het paard, dier- en consumentenrecht, aan- en verkooprecht, marketing en starten van eigen bedrijf (praktijkopdracht is het inleveren van een kort bedrijfsplan).

Dit gedeelte wordt weer afgesloten met een theorie-examen, een praktijkexamen, schrijven taxatieplan en een bedrijfsopdracht, waarbij uiteindelijk voor het totaal van de theorie toets(en) een score van 60% of hoger moet behalen. Hierna verkrijgt u het deelcertificaat Makelaar & Taxateur.

De praktijkopdrachten (exterieur beoordelen, bedrijfsopdracht, taxatie/eind opdracht) hebben ieder afzonderlijk een bepaalde zwaarte. Ook hiervoor dient men gemiddeld 60% of hoger te scoren. Voor de praktijkopdrachten is geen her examen mogelijk.

Na het behalen van beide delen verkrijgt u het DIPLOMA“ PAARDEN MAKELAAR & TAXATEUR ”

De twee delen starten direct na elkaar. De lessen zijn ongeveer om de twee weken, zodat de cursist de opleiding makkelijk naast een andere baan kan doen. Na ongeveer 7 maanden kunt u de gehele opleiding hebben voltooid.

Wanneer u zich inschrijft, geeft u zich op voor de gehele opleiding. Om u tegemoed te komen, zullen we u het bedrag in twee delen factureren. Het bedrag van de eerste helft dient u voor aanvang betaald te hebben. Het tweede krijgt u halverwege de opleiding gefactureerd. De examengelden dient u contant op de dag van het examen aan de cursusleider/examinator(en) te voldoen.  

Paarden Makelaar & Taxateur is een vrij beroep. Na het behalen van de opleiding kunt u zich echter aanmelden bij TMV (Vereniging van Taxateurs en Makelaars). Daar zullen ze u wederom een theorie en praktijk examen afnemen. Onze opleiding voldoet aan deze toetsmatrijs en is zelfs uitgebreider, omdat u bijvoorbeeld Engelse vaktermen leert en een taxatierapport leert opstellen. Als u besluit deze examens te doen, hebt u met de opgedane kennis dan ook een grotere kans van slagen. Deze toetsresultaten zullen worden opgestuurd naar het certificeringsinstituut Hobéon. Wanneer de resultaten voldoende zijn, ontvangt u van dit instituut een persoonlijk certificaat. Met dit certificaat kunt u zich vervolgens laten registreren bij de TMV. Deze gang van zaken is echter niet noodzakelijk om als paardenmakelaar en taxateur dit prachtige vak te kunnen gaan uitoefenen.    

Ook kunt u zich aanmelden bij de VRT (Stichting Verenigd Register van Taxateurs). Hier kunt u Register Taxateur VRT met specialisme paardenhouderij worden. Hoe u dit kunt bereiken kan Register Taxateur Anouk Holleman u haarfijn uitleggen.

Voor deze opleiding hebt u geen specifieke vooropleiding nodig. Wel strekt veel kennis van paarden tot aanbeveling en moet u minimaal affiniteit met paarden te hebben. Enige kennis van de Engelse en/of Duitse taal is noodzakelijk, omdat u opereert in een internationale markt.

Bij de eerste les moet u een motivatiebrief (kort en bondig, maximaal één A4) meenemen en aan de cursusleider overhandigen. Hierin noteert u oa. wie u bent, wat uw achtergrond is (ook buiten de paarden om), wat u zoal in de paardensector hebt ondernomen en wat u na de opleiding met de opleiding met de opgedane kennis denkt te gaan doen.   

We laten slechts een beperkte aantal cursisten starten met de opleiding, en alleen de allerbeste cursisten behalen het diploma. 

Opleidingskosten deel I Paard

€ 975,- (dit is incl. lesstof en deelcertificaat)

€ 75,- examenkosten theorie

€ 85,- examenkosten praktijk (beoordelen van een paard in het Engels)

Opleidingskosten deel II Makelaar & Taxateur

€ 975,- (dit is incl. lesstof en deelcertificaat)

€ 75,- examenkosten theorie  

€ 85,- examenkosten praktijk (waarde bepalen paard en schrijven taxatieopdracht)

(Her-examens zijn gratis) 

Indien u nog vragen hebt, kunt u gerust contact met ons opnemen. Het is eventueel ook mogelijk een intakegesprek af te spreken.

Bij minimaal 6 personen kan de opleiding doorgang vinden en sturen wij u de bevestiging van inschrijving met de alle data en wat u verder nog dient te weten.

* Deze opleiding start slechts 1x in de 2 of 3 jaar