Contact

+316 - 51126217

Ondernemerschap paardenhouderij

Wie wil er nu niet van zijn paardenhobby zijn beroep maken? In de paardenhouderij gaat jaarlijks 2,5 miljard euro om. Denk hierbij aan handel, fokkerij, sport, instructie, pensionstalling, maneges, veterinair onderzoek, fysiotherapie, hoefsmeden, massage etc. Dit zal de komende jaren alleen nog maar meer worden.

Het opstellen van een goed ondernemingsplan is de basis voor een succesvolle onderneming. In deze cursus leert u eerst met de groep gezamenlijk de vakken die nodig zijn om tot een goed plan te kunnen komen. Daarna wordt u een op een begeleid door onze docenten bij het maken van een persoonlijk ondernemingsplan, zodat u succesvol van start kunt gaan.

Inhoud van de cursus

Deel 1: theorie

Bedrijseconomie

Bespreken bedrijfseconomische begrippen, opzetten van balans, kosten/batenanalyse, winst/verliesrekening.

Marketing

Bespreken marketingbegrippen, vaststellen bedrijfsdoelen, missie, strategie, SWOT- en concurrentieanalyse, gebruik marketinginstrumenten.

Milieu en regelgeving

Bespreken van milieueisen, mestopslag, aanvragen vergunningen, opstellen stalling- en verkoopcontracten.

Deel 2: opstellen ondernemingsplan

Stap 1. Inleveren concept ondernemingsplan

Dit wordt door de docent(en) nagekeken en indien nodig gecorrigeerd.

Stap 2. Bespreken individueel concept bedrijfsplan

Hiervoor vindt een gesprek met de docent(en) plaats.

Stap 3. Aanpassen concept ondernemingsplan

U past het plan aan.

Deze stappen worden herhaald totdat een correct ondernemingsplan is opgesteld.

 

Cursusduur

20 lesuren (cursus + plan) (inclusief lesmateriaal en certificaat).

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Bij minimaal 6 personen kan de opleiding doorgang vinden en sturen wij u de bevestiging van inschrijving

945

Acupressuur & Fitness

  • 6 lessen à 2,5 uur
  • Inclusief deelname certificaat "Acupressuur & Fitness"
  • Start bij voldoende inschrijvingen, meld je hieronder aan en word geïnformeerd over de startdatum.
  • Kan ook als bijscholing worden gevolgd met studiepunten voor de HSN.

Cursuskosten

De kosten voor de cursus inclusief lesmateriaal €945,- 

Certificaat van deelname

Na afronding ontvangt u een certificaat van deelname "Ondernemerschap Paardenhouderij"

Bijscholing

Deze cursus kan als bijscholing worden gevolgd en geeft studiepunten voor de HSN .

Startdatum

Kijk voor de startdatum onder aan op de pagina of in de agenda. Staat er geen datum vermeld? Dan kunt u even mailen. Bij voldoende aanmeldingen start de cursus.