Contact

+316 - 51126217

Horse & Stable Management

In samenwerking met Equi-Jobs heeft het NHI een zeer professionele opleiding tot Top Groom 5 Sterren ***** opgezet. 

Deze opleiding, Top Groom 5 Sterren *****, bereidt u op voor de professionele wereld van de (top)paardensport. U gaat werken met de beste paarden en op de meest luxe stallen. U zult een grote verantwoordelijkheid hebben over de paarden en uiteraard ook veel kennis over het management van deze dieren. U dient avontuurlijk te zijn omdat u veel zult reizen en van de wereld gaat zien. Improviseren is uw tweede aard. Een prachtige uitdaging voor de ware paardenliefhebber!!

Er komt steeds meer vraag naar goede grooms vanuit professionele stallen. Groomen is een vrij beroep. Echter, zij die kennis hebben van het gehele scala omtrent het (wedstrijd)paard zoals de gezondheidszorg, training, verzorging, harnachement en voeding bezitten een grote voorsprong. Ook het veilig kunnen reizen is daarbij cruciaal. Het bezitten van het vrachtwagenrijbewijs is daarom een must.

Voor deze opleiding heeft u geen specifieke vooropleiding nodig. Wel strekt veel kennis van paarden tot aanbeveling en moet u minimaal veel affiniteit met paarden hebben. Enige kennis van de Engelse en/of Duitse taal is noodzakelijk, omdat u opereert in een internationale markt.

Wij laten slechts een beperkt aantal cursisten starten met de opleiding. En alleen de allerbeste cursisten behalen het diploma. Daarom stellen we vooraf een intakegesprek verplicht. Bij dit gesprek dient u een duidelijke motivatiebrief mee te nemen. Hierin noteert u oa. wie u bent, wat uw achtergrond is (ook buiten de paarden om), wat u zoal in de paardensector heeft ondernomen en wat u na de opleiding met de opgedane kennis denkt te gaan doen.   

Inhoud opleiding:

De lessen worden gegeven door gerenommeerde professionals, zoals een dierenarts, groom, trainer, voedingsspecialist en bedrijfsdeskundige.

De opleiding bestaat uit 2 delen + evt. vrachtautorijbewijs C

Deel I: “Paard” (theorie & praktijk 12 lessen à 2,5 uur)

De volgende opleidingsonderdelen komen aan bod: gedragsleer, anatomie en fysiologie, gezondheidsleer, training, longeren, verzorging paard, geneesmiddelen, hanachement, voedingsleer, management, communicatie, solliciteren, vervoer. 

Dit onderdeel wordt afgesloten met een theorie- en een praktijk-examen. Het theorie en praktijk examen dient, ieder afzonderlijk, met een score van 60% of hoger te worden afgesloten. 

Deel II: “Management & Vervoer” (theorie & praktijk 8 lessen à 2,5 uur)

De volgende onderdelen komen aan bod: management stal, wedstrijdkalender, communicatieleer, solliciteren, talen, laden en vervoer paarden trailer en vrachtwagen, EHBO paard.

Tevens staat in deze opleiding ook staat ook het management van de groom zelf centraal: voedingsleer, gezondheid en EHBO, stress management, kookles, persoonlijke verzorging, fitness en hygiëne. Het vak top groom kan zeer zwaar zijn. Voor de werkgever en voor jouw als zelf is het daarom, voor de lange termijn, van belang om gezond en fit te blijven.

Ook dit onderdeel wordt afgesloten met een theorie- en een praktijk-examen. Het theorie en praktijk examen dient, ieder afzonderlijk, weer met een score van 60% of hoger te worden afgesloten. 

NB) indien de theorie en/of praktijk score van deel I beneden de 60% ligt, dan wordt deze meegenomen naar deel II. Met de score van deel II kunt u dan de onvoldoende score van deel II weg werken. Deze dient uiteindelijk gemiddeld voor theorie en/of praktijk ook weer 60% of hoger te zijn.  

Deel III: “Stage” (minimaal 150 uur) 

Indien men niet reeds werkt voor een bedrijf of nog (te) weinig praktijkervaring heeft, is het verplicht om stage ervaring op te doen. Tijdens de stage krijgt u de kans om in een team van professionals (werk)ervaring op te doen. Wij kunnen u helpen met het vinden van een goed stage adres.

De stage dient minimaal 150 uur te zijn. Hoe u deze uren verdeelt is afhankelijk van u en uw stagebedrijf. 

Uiteindelijk dient uw stagebedrijf uw stage te beoordelen. De stage dient minimaal met een 60% of hoger te worden afgerond. 

Na afloop van de stage behaalt u het NHI/Equi-Jobs: “Werkervaringscertificaat”

Als de score van de totale opleiding 60% of hoger is dan behaalt u het NHI/Equi-Jobs: 

                 DIPLOMA ” TOP GROOM 5 STERREN ***** “

 Vrachtautorijbewijs C en Getuigschrift veetransport:

Een professioneel groom kan niet zonder vrachtautorijbewijs C en het getuigschrift veetransport. Als u beroepsmatig met een vrachtauto gaat rijden dient u tevens te beschikken over de aantekening vakbekwaamheid (code 95). Vervoeren van paarden is een risicovol gebeuren. Dus zorg dat alle papieren in orde zijn.

Wilt u snel en voordelig het C rijbewijs en/of getuigschrift veetransport halen? Dan kan dat ook via NHI/Equi-Jobs. Wij kunnen u in samenwerking met Blom Verkeersschool door heel Nederland een voordelig pakket aanbieden.

Lokatie en lestijden:

De opleiding vindt plaats op het centraal gelegen Hippisch Centrum “De Utrechtse Manege”. De lessen zijn 1x/2 weken op dinsdag (09.30-15.00 uur), donderdag avond (19.00-21.30 uur) en/of zaterdag ochtend (09.30-12.00 uur). 

Opleidingskosten deel I Paard

€ 1995,- (incl. lesstof en professionele Grooming Backpack)

€ 75,- examenkosten theorie 

€ 85,- examenkosten praktijk (longeren, bandageren, scheren en toiletteren en harnachement) 

* alle kosten zijn excl. 21 % BTW

Opleidingskosten deel II Management & Vervoer

€ 1000,- (incl. lesstof en deelcertificaat)

€ 75,- examenkosten theorie

€ 85,- examenkosten praktijk (laden, EHBO noodverbanden aanleggen, sollicitatiebrief schrijven in Engels)

* alle kosten zijn excl. 21% BTW

** her-examens zijn gratis

Wanneer u zich inschrijft, geeft u zich op voor de gehele opleiding. 

Kosten vrachtautorijbewijs C en kosten Getuigschrift veetransport (los aan te geven van van deel I, II en III).

* Compactopleiding C theorie klassikaal + praktijk

€ 2710,00 zonder vakbekwaamheid

€ 3430,00 met vakbekwaamheid

* alle kosten zijn excl. 21% BTW

Indien u nog vragen heeft, kunt u gerust contact met ons opnemen. 

Bij minimaal 6 personen kan de opleiding doorgang vinden. Wij bevestigen uw inschrijving direct per mail en sturen ruim tevoren de brief met alle data en wat u verder nog dient te weten per post toe. 

Cursuskosten

De kosten voor de opleiding €1995,-  inclusief lesmateriaal en professionele grooming backpack (exclusief 21% btw)

Diploma

Na afronding van beide delen ontvangt u een diploma van deelname "Horse & Stable Management"

Bijscholing

Deze opleiding kan als bijscholing worden gevolgd en geeft studiepunten voor de HSN .

Startdatum

Kijk voor de startdatum onder aan op de pagina of in de agenda. Staat er geen datum vermeld? Dan kunt u even mailen. Bij voldoende aanmeldingen start de cursus.

Ja, ik wil mij inschrijven!

Met de inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden van NHI Equi en alle informatie zul je ook per mail ontvangen.

Marketing door