Contact

+316 - 51126217

Voeding


Voeding heeft direct invloed op de spijsvertering, en daarmee op de gezondheid en het welzijn van het paard. In deze cursus wordt de voeding onder de loep genomen, waarbij aandacht wordt besteed aan de zin en onzin van het huidige aanbod van paardenvoer.

Inhoud van de cursus

Anatomie en gezondheid

De bouw en werking van het spijsverteringsapparaat, het gebit, voedingsstoornissen en ziekten.

Voedermiddelen en onderzoek

Opbouw van een voedermiddel, vitamines en mineralen, voederwaardeschatting, samenstellen van een rantsoen voor sport, fokkerij en recreatie.

Graslandbeheer en giftige planten

Voederwinning, conservering en analyse, grond- en gewasonderzoek, grassoorten en kruiden, giftige planten.

De natuurlijke kijk op voeding

Relatie tussen biologische voeding en gezondheid, oorzaken en mogelijke behandeling van stofwisselingsproblemen.

Voederproductie

De filosofie van de voederfabrikant, achtergronden en productiemethoden, uitleg samenstelling verschillende soorten voer.

Cursusduur

6 delen van 2,5 uur (inclusief lesmateriaal en certificaat).

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. 

Bij minimaal 6 personen kan de opleiding doorgang vinden en sturen wij u de bevestiging van inschrijving.

Cursuskosten

De kosten voor de cursus inclusief lesmateriaal €945,- 

Certificaat van deelname

Na afronding ontvangt u een certificaat van deelname "Voeding"

Bijscholing

Deze cursus kan als bijscholing worden gevolgd en geeft studiepunten voor de HSN .

Startdatum

Kijk voor de startdatum onder aan op de pagina of in de agenda. Staat er geen datum vermeld? Dan kunt u even mailen. Bij voldoende aanmeldingen start de cursus.